Darowizny

Osoby fizyczne i prawne mogą przez cały rok wpłacać darowizny na konto Fundacji Dłonie i Serca w Opolu. Darowiznę na cele statutowe Fundacji można odliczyć od podstawy opodatkowania.


Osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy opodatkowania PIT darowizny w kwocie nie przekraczającej 6 % dochodu uzyskanego w danym roku, zaś osoby prawne do 10 % warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (m.in. na działalność charytatywną i społeczną).

Dane potrzebne do dokonania przelewu

FUNDACJA DŁONIE I SERCA
45-369 OPOLE, ul. Mickiewicza 4

Numer konta

35 1750 1194 0000 0000 2116 5018
Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział Opole

Ważne dla odliczających darowizny

Od dochodu można odliczyć darowizny osób fizycznych w kwocie nie wyższej niż 6% dochodu (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o PDF Ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.) oraz darowizny od osób prawnych do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.).

Zachęcamy do regularnego wspierania Fundacji przez złożenie dyspozycji stałego zlecenia w banku. Nawet niewielka, ale stała kwota wpłacana co miesiąc jest dla nas bardzo ważna!

Zarząd Fundacji informuje, że istnieje możliwość utworzenia subkonta dla podopiecznych Fundacji.