zarząd fundacji

Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Dłonie i Serca w Opolu

mgr Danuta Olczykowska

pedagog, specjalista z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, dyrektor NZOZ Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu LOGOMED w Opolu, członek Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2017.

Działalność społeczna

 • organizatorka koncertu charytatywnego „Pomóżmy im słyszeć” na rzecz dzieci niesłyszących z woj. Opolskiego z udziałem Maryli Rodowicz (1998 r.),
 • członek Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Marszałkowskim 2003-07;
 • pomysłodawczyni powstania dodatku do Nowej Trybuny Opolskiej pt. „Tacy sami” - o problemach osób niepełnosprawnych;
 • inicjatorka i organizatorka seminarium dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, do których uczęszczają dzieci z wadą słuchu, wojewódzkiego programu wczesnego wykrywania wad słuchu u noworodków i niemowląt w woj. opolskim,
 • inicjatorka i organizatorka turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat,
 • inicjatorka i organizatorka warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców nt. „Być mamą/tatą dziecka, które ma wadę słuchu”,
 • inicjatorka i organizatorka sesji naukowych: „Edukacja integracyjna dzieci niedosłyszących i niesłyszących” (2003 r.), „Wczesne wykrywanie wad słuchu u dzieci" (pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego - 2006 r.),
 • redaktor wydania i współautorka poradnika „Wskazówki metodyczne do pracy z dzieckiem z wadą słuchu w przedszkolu i szkole masowej” oraz autorka artykułów z zakresu problematyki osób niedosłyszących.
 • koordynator Ogólnopolskiego Programu Rehabilitacji Domowej „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange dla woj. opolskiego od 2012 r.
 • autorka projektu rehabilitacji domowej dla dzieci najmłodszych dzieci z wadą słuchu w woj. opolskim - „Mój Świat-Słyszę!”, warsztatów tematycznych „Niepełnosprawni Rycerze Opolszczyzny”.

Aktualny Skład Rady Programowej Fundacji Dłonie i Serca

dr. n. med. Jerzy Jakubiszyn - Przewodniczący


 • otolaryngolog
 • ordynator Oddziału Laryngologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu
 • członek Naczelnej Rady Lekarskiej
 • prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Opolu
 • opiekun medyczny Stowarzyszenia Osób Laryngektomowanych
 • Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Otolaryngologii dla woj. opolskiego

Członkowie Rady

prof. dr hab. n. med. Andrzej Obrębowski

– otolaryngolog, audiolog, foniatra, Profesor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, były Konsultant Krajowy w Dziedzinie Audiologii i Foniatrii, niegdyś kierownik Katedry i Kliniki Foniatrii Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

dr n. hum. Anna Prożych

– surdopedagog, dyplomowany logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, trener metody werbo-tonalnej. Adiunkt w Zakładzie Surdopedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

dr Małgorzata Wróblewska

– pracownik naukowy Politechniki Opolskiej Wydział Ekonomii i Zarządzania, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych przy Politechnice Opolskiej w latach 2003-2008, jedna z organizatorek I Forum Społeczno – Edukacyjnego pn. ”Uczelnia przyjazna niepełnosprawnym studentom” w Opolu (2006 r.), członek Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2017.

mgr Aleksandra Goriaczko

– radca prawny.