Pomoc

Komu pomaga Fundacja Dłonie i Serca w Opolu?

Statutowymi celami Fundacji Dłonie i Serca jest pomoc osobom niepełnoprawnym, chorym przewlekle i nieuleczalnie, wymagającym rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci młodzieży. Fundacja także udziela pomocy placówkom medycznym, wychowawczym, oświatowym oraz opiekuńczym, a także podejmuje i wspiera działania w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej.

Co trzeba zrobić, by stać się podopiecznym Fundacji?

Należy przesłać na adres Fundacji (pocztą lub elektronicznie) informacje o sobie, przedstawić swoją historię (rozwój choroby, opowiedzieć o swych potrzebach), a następnie wypełnić stosowne formularze, przesłane przez Fundację lub dostępne tutaj.

Co się dzieje z pieniędzmi wpływającymi na konto Fundacji?

Jeśli są skierowane na potrzeby konkretnego podopiecznego Fundacji (np. dla Bartusia, itd.) trafiają (po dostarczeniu do Fundacji rachunków) wyłącznie do wskazanej osoby. Warunek jest jeden: pieniądze muszą być przeznaczone na leczenie i sprawy z tym związane. Wpłaty ogólne na konto Fundacji przeznaczane są na realizację celów statutowych.