O Fundacji "Dłonie i Serca"

Funkcjonowanie Fundacji opiera się wyłącznie na pracy społecznej Zarządu i Rady Programowej oraz na działaniach wolontariuszy.

Do najważniejszych prowadzonych przez Fundację Dłonie i Serca działań należy między innymi prowadzenie rehabilitacji domowej dla małych dzieci z wadą słuchu. Dzięki współpracy z Fundacją Orange najmłodsze dzieci niesłyszące korzystają z terapii domowej prowadzonej przez specjalistów logopedii, surdologopedii, surdopedagogiki, neurologopedii.

Fundacja na stałe współpracuje z wieloma ośrodkami rehabilitacji, w tym z NZOZ LOGOMED Specjalistycznym Ośrodkiem Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Opolu, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem z zakresu audiologii, otolaryngologii oraz terapią surdologopedyczną, surdopedagogiczną, psychologiczną dzieci od urodzenia do 26 roku życia oraz dorosłych pacjentów.

Fundacja Dłonie i Serca wspomaga także dzieci niepełnosprawne tworząc dla nich subkonta i przyjmując darowizny imienne.