Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Dłonie i Serca w Opolu


mgr Danuta Olczykowska – pedagog, specjalista z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, dyrektor NZOZ Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu LOGOMED w Opolu, członek Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2017.

 

Działalność społeczna

  • organizatorka koncertu charytatywnego „Pomóżmy im słyszeć” na rzecz dzieci niesłyszących z woj. Opolskiego z udziałem Maryli Rodowicz (1998 r.),
  • członek Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Marszałkowskim 2003-07;
  • pomysłodawczyni powstania dodatku do Nowej Trybuny Opolskiej pt. „Tacy sami” - o problemach osób niepełnosprawnych;
  • inicjatorka i organizatorka seminarium dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, do których uczęszczają dzieci z wadą słuchu, wojewódzkiego programu wczesnego wykrywania wad słuchu u noworodków i niemowląt w woj. opolskim,
  • inicjatorka i organizatorka turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat,
  • inicjatorka i organizatorka warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców nt. „Być mamą/tatą dziecka, które ma wadę słuchu”,
  • inicjatorka i organizatorka sesji naukowych: „Edukacja integracyjna dzieci niedosłyszących i niesłyszących” (2003 r.), „Wczesne wykrywanie wad słuchu u dzieci" (pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego - 2006 r.),
  • redaktor wydania i współautorka poradnika „Wskazówki metodyczne do pracy z dzieckiem z wadą słuchu w przedszkolu i szkole masowej” oraz autorka artykułów z zakresu problematyki osób niedosłyszących.
  • koordynator Ogólnopolskiego Programu Rehabilitacji Domowej „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange dla woj. opolskiego od 2012 r.
  • autorka projektu rehabilitacji domowej dla dzieci najmłodszych dzieci z wadą słuchu w woj. opolskim - „Mój Świat-Słyszę!”, warsztatów tematycznych „Niepełnosprawni Rycerze Opolszczyzny”.

Wiceprezes Zarządu – Bolesław Drochomirecki

Członek Zarządu – Stanisław Songajło